God start i Digterhuset

Når vi kan se, at et barn er meldt ind i Digterhuset, sender vi et velkomstbrev hvori vi opfordrer til et opstartsbesøg. Det første besøg er af cirka en times varighed, og uden barnet, hvis det kan lade sig gøre. Ved dette besøg viser vi rundt i huset, forældrene kan give informationer, som er relevante om deres barn, og der er mulighed for en dialog omkring eventuelle særlige behov. Vi fortæller om vores dagtilbud og om Nembørn. Denne dag aftales også besøg med barnet op til opstarten samt indkøring.

 

Vi tilbyder mulighed for et ugentligt besøg om formiddagen op til opstarten. Under disse besøg skal forældrene være tilstede. Barnet deltager ved besøgene i dagligdagen og aktiviteterne på stuen, og får således en oplevelse af den nye hverdag. Dette skal hjælpe til en mere glidende overgang for barnet.