Om Digterhuset

 

Digterhuset er en daginstitution, med børn i aldersgruppen er fra 0-6 år.

Vuggestuen er for børn i alderen 0-3 år.

Børnehaven er for børn i alderen 3-6 år.

Vi har et stort fællesrum , hvor vuggestuen og børnehaven spiser fælles morgenmad hver dag fra kl. 6-7.30.

Derudover bruges fællesrummet til forskellige aktiviteter, f.eks. motorik, fællessang og fælles lege. 

I vuggestuen arbejder vi  med storgruppe to gange om ugen, hvor de største børn er samlet og arbejder med forskellige læreplanstemaer.

I børnehaven er vi på aldersintegrerede stuer, men arbejder på tværs af stuerne i alders opdelte grupper 1-2 gange om ugen i perioder, hvor de arbejder med forskellige temaer.

Vi arbejder med sprogtilegnelse og understøttende sprogstrategier via f.eks. sang, musik, rim og remser, sanglege, sprogkasser, historiefortælling. 

Til samling og i spise situationer arbejder vi med, at barnet får kendskab til årstider, måneder, ugedage. Ligeledes arbejder vi med, at barnet får kendskab til eget navn, familie og adresse, og bliver bekendt med, at der er forskel på dig og mig og vores familie.


Vi støtter børnene i at sætte ord på deres følelser og behov og derved skabe en dialog. Vi mener, at sproget er en meget vigtig del af barnets udvikling, da sproget er den primære måde vi kommunikerer med hinanden på, så vi vægter det sproglige meget højt i hverdagen.

Vuggestuen og børnehaven arbejder tæt sammen, om at udveksle erfaringer omkring det enkelte barn, således at den fælles viden kan bruges til at imødekomme barnets individuelle behov, så vi kan møde barnet med respekt og anerkendelse.

Traditioner i løbet af året.

Vi slår katten af tønden.

Bedsteforældredag hvor der plantes blomster på legepladsen.

Storgruppen fra børnehaven opfører cirkus til vores sommerfest.

Storgruppen i børnehaven går Lucia til vores julecafe, som holdes første fredag i december.